FC Bayern, glass for wheat beer (set of 2)

售货商户 Frankfurt Duty Free

FC Bayern München 拜仁慕尼黑足球俱乐部 Logo
FC Bayern, glass for wheat beer (set of 2)
成分
glass
Dimensions 16 cm x 22.5 cm x 36.5 cm
生产商编号 22023
FC Bayern, glass for wheat beer (set of 2)
成分
glass
Dimensions 16 cm x 22.5 cm x 36.5 cm
生产商编号 22023
Information

有限度送货服务

  • 非常抱歉,目前无法预订
  • 送货服务只适用于德国境内并持有欧盟机票
  • 您可以登录并将商品列入购物清单
  • 不便之处,敬请谅解

我们根据此商品为您推荐: