Rituals Ayurveda 身体乳 220 ml

Rituals , 售货商户 Frankfurt Duty Free

Rituals Logo
Rituals Ayurveda 身体乳 220 ml
该款身体乳富含有效成分,能够强效滋润肌肤
警告
避免接触眼睛。远离热源,避免日晒。
Dimensions 7.5 cm x 9.8 cm x 9.8 cm
产品系列 Ayurveda
尺寸/规格 220 ml
生产商编号 1106378
Rituals Ayurveda 身体乳 220 ml
该款身体乳富含有效成分,能够强效滋润肌肤
警告
避免接触眼睛。远离热源,避免日晒。
Dimensions 7.5 cm x 9.8 cm x 9.8 cm
产品系列 Ayurveda
尺寸/规格 220 ml
生产商编号 1106378
Information

有限度送货服务

  • 非常抱歉,目前无法预订
  • 送货服务只适用于德国境内并持有欧盟机票
  • 您可以登录并将商品列入购物清单
  • 不便之处,敬请谅解

我们根据此商品为您推荐: